Logo taalpunt

Het Taalpunt is een afzonderlijk rek dat alle materialen bevat die nuttig zijn om onze taal beter te leren. Je herkent het aan het logo hiernaast.

Het bevat op de eerste plaats ‘Makkelijk lezen’-boeken. Dat zijn boekjes in eenvoudig Nederlands en met beperkte woordenschat die het de beginnende lezer mogelijk maken stapsgewijs meer vertrouwd te raken met onze taal.

Er is ook een klein aanbod tweetalige kinderboekjes (bv. Arabisch-Nederlands), waarmee anderstalige ouders samen met hun kinderen aan de slag kunnen gaan.

Verder taalcursussen Nederlands (ook op basis van andere talen), grammatica’s, leer- en studieboeken. Ook leerboeken die leerkrachten Nederlands kunnen gebruiken.

De bib heeft ook een leesgroep voor anderstaligen. In een klein groepje, onder het genot van een drankje of koekje, wordt een 'makkelijk lezen'-boek besproken onder leiding van een personeelslid van de bib of een vrijwilligster. De leesgroep komt tijdens het schooljaar elke vrijdag samen om 13 u. Deelnemen is uiteraard gratis. Meer inlichtingen in de bib.

Ten slotte is er nog 'Dardasha', interactieve taallessen op computer. Op enkele laptops van de bib werd software om Nederlands te leren geïnstalleerd. Anderstaligen kunnen oefeningen maken en met behulp van een microfoon ook hun uitspraak verbeteren. De taallessen zijn beschikbaar elke woensdag van 17-20 u. en elke zaterdag van 9-12 u. Gratis.