UPDATE 28 MEI 2020

De hoofdbibliotheek heropent op dinsdag 2 juni na afspraak, maar enkel voor uitlenen, terugbrengen en fotokopies nemen. Leeszaal, tijdschriften- en krantenafdeling en internet-pc’s blijven afgesloten. Het filiaal in Moerbeke blijft voorlopig dicht.

Een directe link naar het aanvraagformulier voor de afhaalbib vind je hier. Een directe link naar het aanvraagformulier voor een bibliotheekbezoek vind je hier.

UITLENEN

Materialen uitlenen kan op twee manieren. Ofwel via een bezoek aan de bib op een vooraf afgesproken tijdstip, waarbij je je materialen zelf kunt kiezen en uitlenen. Ofwel via de afhaalbib, waarbij wij de door jou aangevraagde materialen klaar leggen op een door jou gekozen dag en uur en je ze enkel moet afhalen. Voor beide opties gelden er echter strikte veiligheidsmaatregelen.

A. Bezoek aan de bib om zelf je materialen te kiezen

Om een te grote concentratie aan bezoekers te vermijden (veiligheidsrisico!), adviseren we om op voorhand een tijdsblok van een half uur te reserveren. Dat kan online of telefonisch (054/43.72.30). Opgelet!:

 • Er worden maximaal slechts 15 mensen tegelijk in de bib toegelaten. Reserveer je niet op voorhand en kom je naar eigen goeddunken langs, dan kun je enkel toegelaten worden als de bezoekerslimiet nog niet bereikt is. Aan de balie zal gecheckt worden of je gereserveerd hebt en, indien niet, of je wel kunt toegelaten worden.
 • Kom alleen! Breng je toch kinderen of partner mee, dan moet je ook voor hen reserveren.
 • Je bezoek is beperkt tot één tijdsblok van een half uur. Eindigt je tijdsblok, dan moet je de bib verlaten (ook al arriveerde je pas 10 minuten voor het einde van je tijdsblok). Meerdere tijdsblokken na elkaar reserveren mag niet.
 • Een mondmasker is verplicht in de bib! De ruimtes en de gangen zijn immers klein en smal, net als in een supermarkt is het onvermijdelijk dat je andere bezoekers zult kruisen.
 • Respecteer zoveel mogelijk de veiligheidsafstand van 1,5 meter.
 • Volg de aangeduide looprichting en keer niet terug op je stappen.
 • Respecteer het maximaal aantal toegelaten personen per lokaal; is dat aantal bereikt, wacht op veilige afstand aan de ingang.
 • Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van het gebouw.
 • Maak gebruik van de oorstokjes om het touch-screen van het zelfuitleen-toestel te bedienen.
 • Maak best je keuze op voorhand via onze catalogus; de catalogi in de bib zelf zijn niet toegankelijk. Gebruik je eigen smartphone en ons wifi-netwerk als je in de bib zelf opzoekingen wil doen.
 • Betalingen aan de balie kunnen enkel met bankkaart (liefst contactloos); contant geld aanvaarden we tijdelijk niet.
 • Bedenk dat boeken of dvd’s ook door anderen kunnen aangeraakt zijn. Ontsmet regelmatig je handen met de handgel die ter beschikking staat.
 • Het toilet is afgesloten. Alle zitplaatsen zijn verwijderd.

B. Afhalen: Je laat ons weten welke boeken je wil en wanneer je ze wil afhalen; wij zetten ze voor je klaar. Werkwijze:

1. Je vult dit aanvraagformulier in. Opgelet:

 • afhalen kan enkel voor leden van onze bibliotheek of leden van een andere Route42-bibliotheek
 • je kan enkel titels aanvragen uit de hoofdbibliotheek (niet uit het filiaal, niet uit andere Route-bibliotheken); controleer dat op voorhand in onze online catalogus (zet op het aanvraagformulier liefst de link naar de titel, dat bespaart ons tijd)
 • je kan enkel titels aanvragen voor afhaal die momenteel op de plank staan. Titels die uitgeleend zijn of in quarantaine staan, kunnen niet aangevraagd worden voor afhaal; controleer dat op voorhand in onze catalogus. Je kunt uitgeleende titels of titels in quarantaine wel reserveren.
 • je kan maximaal 5 titels aanvragen; let er op dat je het maximaal toegestane aantal uitleningen (10) op je kaart niet overschrijdt; heb je dus nog 4 boeken en 2 strips thuis, dan kun je maar 4 materialen aanvragen
 • je kan geen telefonische aanvragen voor afhaal doen (telefonisch een bezoek aanvragen kan wel).

2. Wij lenen de materialen uit op de opgegeven naam (voor een gewone periode van 3 weken), en leggen het pakketje voor je klaar op een rek in de bibliotheek. Opgelet:

 • we kunnen niet garanderen dat we alle door jou gevraagde materialen vinden; kinderboeken en -dvd’s zijn niet alfabetisch gerangschikt en moeilijk op te sporen, andere boeken staan wel aanwezig in de catalogus maar zijn soms niet aanwezig op het rek

3. Wij bevestigen per mail dat je je materialen op de door jou voorgestelde dag en tijdstip mag afhalen. Omdat we willen vermijden dat te veel mensen (en van verschillende leeftijden) tegelijk aan de deur zouden staan - veiligheidsrisico! - laten wij maar 4 mensen per halfuur toe. Opgelet:

 • afhalen is enkel mogelijk tijdens onze 'gewone' openingsuren
 • bij veel aanvragen zal je soms wat geduld moeten hebben. Zijn alle tijdstippen ingenomen? Dan zul je moeten wachten tot er nieuwe tijdstippen vrij komen
 • niet-afgehaalde aanvragen worden door ons weggenomen zodat de boeken weer beschikbaar zijn voor anderen

4. Bij afhalen ga je de bib binnen, de deuren staan open (zodat je geen deurklink of bel moet aanraken). Je zal direct na binnenkomst een rek zien staan met daarop de pakketjes op naam. Neem jouw pakketje en verlaat onmiddellijk de bib. Alle andere ruimtes zijn niet toegankelijk, en geen enkele andere dienst zal verleend worden. Opgelet:

 • kom niet te vroeg om je aanvragen af te halen
 • zijn er toch wachtenden voor jou, houd dan een veilige afstand
 • kom alleen en laat partner en/of kinderen in de auto of thuis
 • wil je daarna toch nog de bib bezoeken en zelf een boek kiezen, dan kan dat alleen als de bezoekerslimiet niet bereikt is; vraag dat vooraf aan de balie

TERUGBRENGEN

Kan tijdens je bezoek of bij het afhalen van je bestelling. Inleveren kan enkel aan het zelfinname-toestel aan het raam. Het andere toestel is enkel voor uitleen, we willen de 2 stromen gescheiden houden. Inleveren (ook buiten de openingsuren) kan ook altijd via onze inleverbus (te dikke boeken die niet in de inleverbus passen, mogen in de inkom gelegd worden, ofwel bovenop de inleverbus, ofwel bovenaan de trap).

VERLENGEN

Alle materialen werden door ons een laatste keer verlengd tot en met 8 juni. Daarna verwachten wij jullie materialen terug en stoppen we met automatische verlengingen.

BOETES

Vanaf 17 maart tot en met 8 juni werden alle boetes kwijtgescholden. Vanaf 9 juni worden boetes echter opnieuw aangerekend. Noteer ook dat oude boetes opgelopen vóór 17 maart evenmin gewist werden.

RESERVEREN

Reserveren kan opnieuw, zowel online als aan de balie. Er wordt voorlopig geen reservatiekost aangerekend. Als het gereserveerde binnenkomt, contacteren wij jou en spreken met jou een dag en uur af waarop je de materialen kunt afhalen. Die zullen klaar liggen op het rek van de afhaalbib dat je ziet direct bij binnenkomst. Je hoeft de gereserveerde titels dus niet te vragen aan de balie, je neemt ze gewoon van het rek.

CATALOGUS

In de bibliotheek kunnen geen catalogi geraadpleegd worden. Van thuis uit  of op je smartphone kan dat wel. Bedenk dat ingeleverde materialen eerst 3 dagen in quarantaine staan, dat wil zeggen dat ze pas na 3 dagen door ons terug in de rekken gezet worden. Boeken in status ‘quarantaine’ kunnen gereserveerd worden, maar kunnen niet besteld worden om af te halen.

IBL-aanvragen

Zijn ook opnieuw mogelijk. Een IBL-aanvraag binnen Route42 kost € 0,50, buiten Route42 € 3. IBL-aanvragen moeten online zoals steeds gebeuren via het daartoe bestemde formulier, en niet via het afhaalformulier! Een IBL-aanvraag kan ook aan de balie gebeuren. Wij contacteren jou als het gevraagde binnen is en kan afgehaald worden.

FOTOKOPIES

Fotokopies (laten) nemen kan. Ontsmet het toestel eerst en bedien de toetsen met oorstokjes en/of ontsmet daarna je handen. Betaling kan enkel via bankkaart.

ACTIVITEITEN

Alle activiteiten en workshops in de bib tot september zijn afgelast.

NOG VRAGEN?

Wij blijven bereikbaar voor jullie vragen. Bel 054 43 72 30 of mail naar info.bibliotheek@geraardsbergen.be.

Vind hier de maatregelen van stad Geraardsbergen ivm het corona-virus.

Vind hier de maatregelen in andere talen.