Sterk burgerschap

Voorstelling van het boek van prof. Eric Lancksweerdt met panelgesprek

Eric Lancksweerdt

We zijn meer dan we lijken. We kunnen meer dan we denken. Als mens en als burger. We beschikken over tal van kwaliteiten die we kunnen ontdekken, versterken en ten dienste stellen van de gemeenschap. Denk maar aan zin voor rechtvaardigheid, redelijkheid, solidariteit, creativiteit en nog vele andere.

Deze burgerschapskwaliteiten dienen als voedingsbodem voor een bloeiende democratie. Omgekeerd is een gezonde democratie erop gericht die burgerschapskwaliteiten te ontwikkelen, om zo te komen tot een sterk burgerschap. Moderne vormen van burgerparticipatie maken dit mogelijk. Sterk burgerschap laat ons toe de sprong te maken van het ‘ik’ naar het ‘ik en wij’. Het stelt ons in staat om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De kracht van dit boek ligt in de veelzijdige benadering van burgerschap en democratie. Politieke inzichten, ethiek en wereldse spiritualiteit worden naadloos met elkaar verweven. Naast verfrissende beschouwingen omvat het boek talrijke praktische voorbeelden, uit Vlaanderen en Nederland.

De toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Het publiek heeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan de auteur. Achteraf wordt nog een drankje aangeboden.